Varainhoidon tuntityöntekijä

Job title: Tuntityöntekijä

Company: eQ Varainhoito

Contract type: Part-time

Location: Helsinki

Application deadline: 11/01/2019

Published: 29/12/2018

eQ-konserni on kotimainen varainhoitoon ja Corporate Finance -toimintaan keskittyvä yhtiöryhmä. Konsernin emoyhtiön eQ Oyj:n osake on listattuna NASDAQ Helsingissä. Konserni tarjoaa asiakkailleen sijoitus- ja pääomarahastoihin liittyviä palveluita, yksilöllistä varainhoitoa, strukturoituja sijoitustuotteita, sijoitusvakuutuksia sekä laajan valikoiman kansainvälisten yhteistyö- kumppaneiden sijoitusrahastoja. Lisäksi konserni tarjoaa yritys- ja kiinteistöjärjestelyihin sekä pääomajärjestelyihin liittyviä palveluja. eQ Varainhoidon hallinnoimat varat ovat noin 9,0 Mrd Euroa ja henkilökuntaa on koko konsernissa yhteensä 80.

Haemme tuntihenkilöä eQ Rahastojen arvonlaskentaryhmään eQ Varainhoidon Hallintoon. Työtehtäviin kuuluu erityisesti eQ:n osake- ja korkorahastojen salkkujen ylläpitotehtävät sisältäen mm. arvopaperikauppojen selvittämisen, kauppojen tallentamisen järjestelmään ja yhtiötapahtumat, mutta myös lisäksi useita muita eQ Varainhoidon hallintoon liittyviä tehtäviä.

Hakijalta edellytetään rahoitusvälineiden tuntemusta ja rahoitusalan perusteiden ymmärtämistä sekä tarkkuutta, huolellisuutta, luotettavuutta ja joustavuutta. Lisäksi odotamme hakijan opintojen olevan siinä vaiheessa, että hänellä on mahdollista tehdä tunteja päivittäin. Iloinen ja positiivinen asenne työhön sekä kyky sopeutua nopeasti muuttuvaan toimintaympäristöön ovat alan perusedellytykset. Työ alkaa heti, on kokopäiväinen kesän ajan ja jatkuu mielellään vuoden 2019 loppuun.

Lisätietopyynnöt sekä hakemukset ansioluetteloineen sisältäen opintopisteiden määrän pyydämme lähettämään osoitteeseen eQHakemukset[at]eQ.fi 11.1.2019 mennessä.

eQ_Varainhoito_Työpaikkailmoitus_29.12.2018