Tuntityöntekijä eQ Varainhoidon Kiinteistöliiketoiminnan tiimiin

Job title: Varainhoidon tuntityöntekijä

Company: eQ

Contract type: Part-time

Location: Helsinki

Application deadline: 21/01/2020

Published: 03/01/2020

Työn kuvaus ja edellytetty osaaminen:
eQ:n hallinnoimien kiinteistörahastojen manageerauksen ja taloudellisen raportoinnin erilaiset projektiluonteiset tehtävät sekä avustaminen raportoinnin ja tietojärjestelmien kehittämisessä.

Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä kiinteistösijoitustiimin sijoitustoiminnan kanssa.

Hakijalta edellytetään:

  • Tarkkuutta, huolellisuutta ja luotettavuutta
  • Kiinteistöalan/kiinteistösijoitustoiminnan perusteiden tuntemusta
  • Kiinnostusta kiinteistösijoitustoimialaan ja halua oppia uutta sekä kehittyä kiinteistösijoitustoimialan huipuksi
  • Hyvät yleistason IT-taidot ja kiinnostus moderneihin tiedonhallintajärjestelmiin
  • Joustavuutta työaikojen suhteen

Toivomme, että olet opinnoissasi kandidaattivaiheen loppupuolella tai pidemmällä, ja sinulle on jo kertynyt työkokemusta.

Ajankohta ja kesto:
Työ alkaa mahdollisimman pian ja jatkuu arviolta ainakin kevään 2020 ajan tarkemmin sovittavalla tavalla.

Työn luonne:
Osa-aikatyö (määräaikainen)

Palkka:
Palkka koulutusalan suosituksen mukainen

Työn sijainti:
Helsinki, ydinkeskusta.

Lisätiedot:
eQ Varainhoito hallinnoi tällä hetkellä kahta erikoissijoitusrahasto-muotoista kiinteistörahastoa: eQ Hoivakiinteistöt ja eQ Liikekiinteistöt, joiden yhteenlaskettu kiinteistöomaisuus on yli 2 miljardia euroa. Rahastot omistavat yli 200 kiinteistökohdetta Suomesta ja ovat yhteenlaskettuna Suomen 10:n suurimman kiinteistönomistajan joukossa.

eQ-konserni on kotimainen varainhoitoon ja Corporate Finance -toimintaan keskittyvä yhtiöryhmä. Konsernin emoyhtiön eQ Oyj:n osake on listattuna NASDAQ Helsingissä. Konserni tarjoaa asiakkailleen sijoitus- ja pääoma­rahastoihin liittyviä palveluita, yksilöllistä varainhoitoa, strukturoituja sijoitustuotteita, sijoitus­vakuutuksia sekä laajan valikoiman kansainvälisten yhteistyö­kumppaneiden sijoitusrahastoja. Lisäksi konserni tarjoaa yritys- ja kiinteistö­järjestelyihin sekä pääoma­järjestelyihin liittyviä palveluja. eQ Varainhoidon hallinnoimat varat ovat yli 11 Mrd Euroa ja henkilökuntaa on koko konsernissa noin 90.

Hakemukset pyydämme lähettämään 21.1.2020 mennessä:
eQHakemukset@eQ.fi ja lisätietoja eQ:sta www.eQ.fi

eQ Varainhoito Oy – Työpaikkailmoitus