Catella: Projektityöntekijä

Job title: Projektityöntekijä

Company: Catella Asset Management

Contract type: Part-time

Location: Helsinki

Application deadline: 21/01/2018

Published: 09/01/2018

Catella Asset Management Oy tarjoaa asiakkailleen räätälöityjä kiinteistösijoitusratkaisuja, kiinteistörahastoja ja kiinteistöjen omaisuudenhoitoa. Asiakkaita ovat kansainväliset sekä paikalliset institutionaaliset ja yksityiset sijoittajat sekä yritykset. Catella on johtava toimija kiinteistöalalla, se työllistää noin 600 ammattilaista 14 eri maassa ja sillä on noin 17 miljardia euroa varoja hoidettavanaan.

Catella etsii projektityöntekijää avustamaan uusien kiinteistösalkkujen haltuunotossa ja liiketoimintasuunnitelmien toteuttamisessa. Haltuunoton osalta tehtävänäsi on rakentaa, muokata ja jalostaa kiinteistöjä koskevaa informaatiota Catellan toimintaa tukevalla tavalla. Työajat ovat yhteen sovitettavissa opintojen kanssa, mutta toivomme, että työsuhteen ensimmäiset viikot pystyisit työskentelemään täysipäiväisesti. Tarkalla, oma-aloitteisella ja ahkeralla henkilöllä on mahdollisuus päästä tutustumaan kiinteistösijoitustoimintaan aitiopaikalta, luoda hyviä edellytyksiä tulevan uran luomisessa ja jatkaa osa-aikaisena työntekijänä myös varsinaisen projektin päätyttyä.

Hakijalta edellytetään:

  • Kaupallisia tai teknisiä opintoja (esim. rahoitus tai kiinteistötalous)
  • Kiinnostusta kiinteistösijoitustoimintaa kohtaan
  • MS Office-osaamista, erityisesti Excel
  • Hyvää englannin kielen taitoa
  • Tarkkuutta, järjestelmällisyyttä ja systemaattista työskentelytapaa

Mikäli haluat kosketuksen kiinteistösijoittamiseen, lähetä mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 21.1. lyhyt hakukirje, viimeisin opintosuoritusotteesi sekä CV:si pdf-muodossa täällä. Valittavan työntekijän toivotaan aloittavan työskentelyn viimeistään 1.2.2018.